Vi arbejder for en bedre toggang på Vestfyn – og det er gratis og uforpligtende at være med!

Seneste større opdateringer på vestfyntoget.dk.

2. august 2015: Her er nødkøreplanen for togbusser til/fra Ejby i retning mod Middelfart, gyldig fra og med 10. august og indtil Banedanmark har bygget perronen i Ejby færdig. Bemærk også, at nogle tog kører TIDLIGERE fra Nørre Aaby og Kauslunde (fremhævet med fede typer i køreplanerne).

18. maj 2015: Ny togbuskøreplan gældende fra og med torsdag 21. maj – hent den her!

Hvorfor skal Vestfyn kobles af?

Transportministeren, de ministerielle embedsmænd og flere politikere vil enten indskrænke kørslen med lokaltog – eller helt afvikle den!

Det fremgår af et notat fra Transportministeriet, som Fyens Stiftstidende kom i besiddelse af. Desværre er notatet såvel fejlbehæftet, misinformerende og måske endda bevidst vildledende i et forsøg på som minimum at aflive stationerne i Holmstrup, Bred, Skalbjerg og Kavslunde.

Dette har været den direkte årsag til at sætte skub i etablering af en ”klub” for de, der bruger togene på Vestfyn, og som gerne ser, at togdriften fortsætter.

Vi ønsker…:

 1. At borgerne bliver involveret i så markante beslutninger
 2. At udbrede kendskabet til de fejlagtige påstande i ministeriets notat og dermed undgå afvikling af fire stationer
 3. At togenes afgangtider på faste minuttal bliver genindført
 4. At transportministeriets embedsmænd får en bunden opgave om at tilvejebringe alternative “vækst-scenarier” frem for alene at spekulere i afvikling
 5. At jernbane-lokaltrafikken på Vestfyn udbygges bl.a. med et standsningssted i Snoghøj/Erritsø i ”centrum” af uddannelses- og erhvervsområder.

Læs det fulde program og klubbens formål her eller ved at klikke på “næste”.

Sådan støtter du den gode sag.

Vi behøver opbakning fra lokalsamfundene for at kunne gøre klubben handlekraftig. Derfor vil vi gerne opfordre dig til at blive medlem – det koster ikke noget! – læs nærmere her!

Bliv sponsor

Medlemskab af Vestfyntogets Pendlerklub er helt gratis – og det bliver det ved med at være!

Vi har imidlertid nogle – mindre – udgifter, og er du interesseret i at støtte vores virke, så er du meget velkommen til at bidrage med større eller mindre beløb helt efter dit eget ønske. Du bestemmer selv, om du vil have dit eller din virksomheds navn på denne web-side.

Støtte bedes indbetalt til konto 6850 357329 i Vestfyns Bank. Om du vælger at betale en tyver, en ”hund” eller mere betyder mindre – vi er nemlig glade for ethvert bidrag, stort som småt.

 

Her ligger vores hoved sponsor:

Psykologer i København: UngTerapi

Psykolog København. UngTerapi.
Vesterbrogade 62A 1.sal
1620
København V
+45 60 80 87 09

Sekundære Sponsorer:

Hundepsykolog – Din Hundeadfærdsbehandler på Sjælland
Bedemand Århus
– Begravelsesforretning i Århus
Akut Tandlæge – Portal for akut tandlæger i Danmark
http://massørårhus.dk/

Støt de virksomheder og organisationer, der støtter os!

Vestfyntogets Pendlerklub støttes af bl.a.:

Formål

Klubbens formål er at tilgodese de transportmæssige interesser for personer, der pendler med lokaltogene på Vestfyn. Klubben optager også enhver anden person, der rejser med lokaltog på Vestfyn samt i øvrigt personer, der ønsker at støtte op om klubbens virke.

Medlemskab er kontingentfrit. Du melder dig ind ved tilmelde dig gruppen på Facebook eller ved at sende en mail til vestfyntoget”a”gmail.com.

Klubben arbejder for:

 • At forbedre kommunikationen mellem togoperatører på Vestfyn og pendlerne
 • At lokaltogenes timedrift på faste minuttal genindføres
 • At de nedlægningstruede stationer mellem Odense og Middelfart bevares
 • At kørslen med lokaltog på strækningen Odense-Fredericia ikke forringes
 • At der etableres et nyt standsningsssted i Snoghøj/Erritsø mellem Middelfart og Fredericia
 • At kørslen på Vestfyn integreres med togsystemerne til Kolding og Vejle med henblik på at styrke trafikken i Trekantområdet
 • At lokaltogene på Vestfyn med tiden integreres i den kommende letbane i Odense
 • At forbindelserne mellem lokaltog og busser optimeres
 • At ventefaciliteterne på stationerne forbedres
 • At passagererne får medindflydelse på køreplanen
 • At den kollektive trafik på og omkring jernbanen på Vestfyn bliver så attraktiv, at antallet af passagerer stiger

Klubben gør dette ved at:

 • Etablere et samlende kommunikationsforum for de interesserede
 • Drage nytte af et solidt netværk med kompetencer til vurdering af planer og påstande fra myndigheder og togoperatører
 • Etablere en dialog med operatører, trafikselskaber og myndigheder m.fl.