Start her...

Vi arbejder for en bedre toggang på Vestfyn - og det er gratis og uforpligtende at være med!

Seneste større opdateringer på vestfyntoget.dk

2. august 2015: Her er nødkøreplanen for togbusser til/fra Ejby i retning mod Middelfart, gyldig fra og med 10. august og indtil Banedanmark har bygget perronen i Ejby færdig. Bemærk også, at nogle tog kører TIDLIGERE fra Nørre Aaby og Kauslunde (fremhævet med fede typer i køreplanerne).

18. maj 2015: Ny togbuskøreplan gældende fra og med torsdag 21. maj - hent den her!

Hvorfor skal Vestfyn kobles af?

Transportministeren, de ministerielle embedsmænd og flere politikere vil enten indskrænke kørslen med lokaltog - eller helt afvikle den!

Det fremgår af et notat fra Transportministeriet, som Fyens Stiftstidende kom i besiddelse af. Desværre er notatet såvel fejlbehæftet, misinformerende og måske endda bevidst vildledende i et forsøg på som minimum at aflive stationerne i Holmstrup, Bred, Skalbjerg og Kavslunde.

Dette har været den direkte årsag til at sætte skub i etablering af en ”klub” for de, der bruger togene på Vestfyn, og som gerne ser, at togdriften fortsætter.

Vi ønsker...:

  1. At borgerne bliver involveret i så markante beslutninger
  2. At udbrede kendskabet til de fejlagtige påstande i ministeriets notat og dermed undgå afvikling af fire stationer
  3. At togenes afgangtider på faste minuttal bliver genindført
  4. At transportministeriets embedsmænd får en bunden opgave om at tilvejebringe alternative “vækst-scenarier” frem for alene at spekulere i afvikling
  5. At jernbane-lokaltrafikken på Vestfyn udbygges bl.a. med et standsningssted i Snoghøj/Erritsø i ”centrum” af uddannelses- og erhvervsområder.

Læs det fulde program og klubbens formål her eller ved at klikke på "næste".

Sådan støtter du den gode sag

Vi behøver opbakning fra lokalsamfundene for at kunne gøre klubben handlekraftig. Derfor vil vi gerne opfordre dig til at blive medlem - det koster ikke noget! - læs nærmere her!